Hợp đồng cho thuê văn phòng ở TP.HCM và những điều không thể thiếu

Việc cho thuê văn phòng TP.HCM sẽ không thể hoàn tất nếu thiếu một hợp đồng hoàn chỉnh. Hợp đồng cho thuê là dựa trên sự thỏa thuận giữa 2 bên. Một hợp đồng hoàn chỉnh, chuyên nghiệp phải chứa đầy đủ nội dung, tình tiết để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của ca 2 bên. Và hợp đồng phải có tính pháp lý. Sau đây là những điều khoản cần được nêu rõ ràng chính xác trong một hợp đồng cho thuê văn phòng ở HCM.

Diện tích và thời gian thuê

dien tich va thoi gian thue

Diện tích thuê ảnh hưởng đến giá cả thuê, vì thế cần nêu rõ diện tích thuê văn phòng đó là bao nhiêu mét vuông, vị trí là tại đâu. Thời gian thuê là bao lâu, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cần ghi rõ ngày tháng năm.

Giá thuê văn phòng

gia thue van phong

Giá cho thuê văn phòng một tháng là bao nhiêu và giá thuê trên 1 m2 là bao nhiêu. Giá thuê đó đã bao gồm VAT và phí quản lý chưa? Tiền thuê sẽ tăng giảm ra sao trong những năm tiếp theo? Bên thuê sã thanh toán tiền thuê cho bên cho thuê vào thời gian nào của tháng (trong vòng bao ngày, từ ngày nào đến ngày nào của tháng). Và hình thức thanh toán là gì? Ngoài ra, trong hợp đồng còn cần nêu rõ số tiền đặt cọc và hình thức sử dụng tiền đặt cọc đó.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của 2 bên

trach nhiem va nghia vu cua 2 ben

Trách nhiệm và nghĩa vụ của từng bên đối với văn phòng cho thuê. Trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc giữ gìn tài sản, an ninh trật tự, việc bảo trì đường ống,…

Vi phạm hợp đồng và cam kết của 2 bên

Nếu một trong 2 bên vi phạm hợp đồng thì sẽ ra sao? Những nội dung vi phạm hợp đồng cần nêu rõ ràng. Những cam kết của 2 bên cũng cần xác thực, rõ ràng dựa trên sự đồng ý của cả 2 bên.